BRC & IP Livsmedel

BRC

De senaste åren har detaljhandelns krav på kvalitets – och miljöstyrning på livsmedelsproducenter ökat. BRC är ett kvalitetsledningssystem som tagits fram av detaljhandeln i Storbritannien, och som säkerställer att man som producent når upp till de högt ställda kraven både vad gäller lagstiftning och produktsäkerhet. Återkommande revisioner gör att man ständigt måste bedriva avvikelse – och förbättringsarbete, vilket i sin tur leder till bättre livsmedelssäkerhet och bättre kontroll över verksamheten. 

Fördelar med BRC

  • Goda möjligheter till affärer över landsgränsen, då standarden är global
  • Hjälper till att uppfylla kunders förväntningar och krav
  • Visar på ett ständigt förbättringsarbete
  • Minimerade livsmedelsrisker
  • Tydliga riktlinjer gällande spårbarhet
  • Ökad möjlighet till goda leverantörskontakter

 

IP Livsmedel

Intresset för närproducerat och småskaligt förädlad mat växer. I takt med detta ökar också handelns intresse för att de mindre livsmedelsföretagen och producenterna ska vara certifierade. IP Livsmedel har tagits fram i samarbete med handelskedjorna ICA, COOP, Axfood, Vi-butikerna och Bergendahls och är en enklare och mindre omfattande standard än t.ex. BRC. Den bygger främst på lagkrav inom livsmedelssäkerhet, spårbarhet och hygien och passar dig som bedriver småskalig livsmedelsproduktion och vill leverera varor till daglivaruhandeln. 

Fördelar med IP Livsmedel

  • Förbättrar riskhanteringen
  • Ett enkelt verktyg i arbetet med spårbarhet och leverantörsbedömning
  • Hjälper till att följa lagstiftning
  • Du har, även som småskalig livsmedelsproducent, möjlighet att leverera till dagligvaruhandeln

Logga