Egenkontroll & HACCP

Behöver du hjälp med att ta fram ett egenkontrollprogram? Eller behöver du hjälp med att förenkla det du redan har så att du faktiskt kan jobba med det? Kvalitetsbolaget hjälper dig med att ta fram enkla HACCP-baserade egenkontrollprogram för din verksamhet, vare sig du har restaurang, café, pizzeria, mottagningskök eller tillagningskök inom skola, förskola och omsorg.

BRC eller IP Livsmedel för större industri? Klicka här

 

 

 

 

 

Kvalitetsbolagets tjänster inom egenkontroll och HACCP:

§ Utformning av HACCP-baserade egenkontrollprogram som är anpassade till din verksamhet. Kvalitetsbolaget hjälper dig med att ta fram ett effektivt egenkontrollprogram, följer upp det med interna revisioner, rond för förebyggande underhåll, provtagning etc, allt enligt dina önskemål.

§  Anpassning av ditt befintliga egenkontrollprogram till nya krav. Ibland ändras lagstiftning eller kundkrav. Då behöver ditt egenkontrollprogram ses över och ändras. Kvalitetsbolaget hjälper dig med detta.

§  Hygienutbildning för din personal. Kvalitetsbolaget har utbildningar i grundläggande livsmedelshygien, HACCP och egenkontroll, kvalitet och miljö. Utbildningarna kan anpassas efter era behov och genomföras tillsammans med andra företag eller endast för er personal på plats i er verksamhetHär hittar du mer information om våra utbildningar. 

 

§  Rådgivning vid övertagande, nyregistrering eller  ombyggnad av livsmedelslokal. Kvalitetsbolaget hjälper dig med att bedöma lokalerna skick och hur du anpassar verksamheten efter dem. 

Kontakta Kvalitetsbolaget för mer information!

Kontakta Kvalitetsbolaget för mer information!