JLKonsult blir aktiebolag och byter namn till Kvalitetsbolaget

I december 2010 startades Kvalitetsbolaget i Kalmar AB och verksamheten i JLKonsult övergår till det nya aktiebolaget. JLKonsult startades 2003 som enskild firma.