Kvalitet & miljö

Sugen på ständiga förbättringar?

Ett certifierat ledningssystem hjälper dig att möta dina kunders krav och förväntningar på produkter och tjänster på ett bra sätt. Ledningssystemet gynnar även företaget genom ständiga förbättringar inom organisation och verksamhet, och är ett smidigt sätt att införa och mäta effektiviseringar.

Kvalitetsstyrning är en av företagets viktigaste parametrar och hjälper företaget att analysera såväl kundens behov som sina egna processer. ISO 9001 är ett internationellt kvalitetsledningssystem som används världen över. Det bygger på ett antal principer som utgår från kundernas behov, att införa rutiner för produktframtagning och ständiga förbättringar inom bland annat arbetssätt, ansvar och beslutsförfaranden. Åriga revisioner säkerställer att arbetet hela tiden går framåt och är en förutsättning för att hålla certifikatet giltigt.

Fördelar med certifiering enligt ISO 9001

 • Ett giltigt bevis på kontinuerligt kvalitetsarbete
 • Hjälper till att uppfylla kunders förväntningar och krav
 • Globalt erkänt och ett viktigt konkurrenshjälpmedel
 • Ett stöd i företagets marknadsföring
 • Ger förbättrade relationer till leverantörer
 • Stärker riskhanteringen
 • Förbättrar delaktigheten hos medarbetarna

Miljöfrågor är ständigt aktuella i dagens samhällle, och intresset är ständigt ökande. ISO 14 001 är ett ledningssystem för miljö och ett verktyg för företag och organisationer som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Ett miljöcertifikat enligt ISO 14001 visar att ditt företag tar en ansvarsfull ställning i miljöfrågor. Med ett effektivt miljöledningssystem får du bättre lönsamhet, minskade kostnader för avfallshantering och resursanvändning samt ger dig möjligheter att ständigt förbättra ditt miljöarbete. Med ett certifierat miljöledningssystem försäkrar du dig om att lagstiftning följs, lär dig känna igen risker, sätta upp mål och ta fram handlingsplaner.

Fördelar med ett miljöledningssystem

 • Ger starka signaler om ansvar
 • Hjälper till att följa lagstiftning – även globalt
 • Förbättrar riskhanteringen
 • Förbättrar medarbetarnas delaktighet och miljömedvetenhet

Kvalitetsbolaget har lång erfarenhet av kvalitets- och miljöledningssystem. Vill du ha hjälp med att bygga upp ditt kvalitets- eller miljöledningsystem, ISO 9001 eller ISO 14 001? Kontakta Kvalitetsbolaget så hittar vi en lösning som passar dig. info@kvalitetsbolaget.se