Ministrarna sågar Jordbruksverkets förslag om köttskatt

Jordbruksverket vill få oss att äta mindre kött genom att införa en speciell köttskatt. Att införa koldioxidskatt på kött skulle få oss att äta mindre kött och på så vis minska klimatpåverkan menar Jordbruksverket. Men motståndarna menar att ett kött som är mest klimatsmart också är dyrast. ”En skatt skulle ytterligare styra konsumtionen mot billigt kött, som ofta är mindre klimatsmart” Läs mer här: http://www.livsmedelifokus.se/