Utbildningar

Står företaget i begrepp att börja arbeta mot en certifiering? Har företaget nyanställt personal som saknar adekvat utbildning? Eller finns det bara behov av inspiration och nytänkande? Kvalitetsbolaget erbjuder utbildningar inom ett flertal områden inom kvalitets – och miljöarbete. Vi håller såväl öppna som företagsanpassade utbildningar.

Utbildningsmaterial och intyg ingår i alla våra utbildningar