Utbildning livsmedelshygien

Hygienutbildning! – Nytt tillfälle!

Passar dig som ska driva verksamhet över sommaren eller sommarpersonal som behöver repetition och inspiration!
När: Hör av dig till oss för nästa datum
Var: Hotell Svanen, Rappegatan 1, Kalmar
Hur: Material, fika och intyg ingår. 600kr/pers.
Anmäl till Jessica Kinnander
jessica@kvalitetsbolaget.se
0733-120977

Livsmedelshygien, 2 x 4 h alt. 4 h

Kan det verkligen vara farligt?? Har du koll på vilka risker som finns med din verksamhet om du har restaurang, café, pizzeria eller bed&breakfast? Du får en massa ny kunskap om livsmedelshygien, egenkontroll och HACCP såväl som personlig hygien, kursmaterial, intyg samt fika.

För dig utan tidigare erfarenhet rekommenderar vi både del 1 och del 2. För dig som har gått utbildning tidigare rekommenderar vi del 1.

Nästa utbildningstillfälle:

Vi tar emot anmälningar och kör utbildning när det blir tillräckligt många anmälda.

För intresseanmälan maila: jessica@kvalitetsbolaget.se

Alla våra kurser får höga betyg på kursutvärderingar!

Kommentarer om kursen:

”Jättebra med en liten (och trevlig!) grupp! Kul diskussioner”

”Lite mer tid, kanske 4 tim?”

HACCP-utbildning, 8 h

 • Grundförutsättningar
 • Mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska risker
 • Flödesschema och riskanalys
 • Kritiska styrpunkter och hur du får kontroll över dem
 • Gränsvärden för dina kritiska styrpunkter
 • Dokumentation och journalföring
 • Ansvar och åtaganden
 • Kalibrering av utrustning, provtagning och rengöringskontroller
 • Intern revision
 • Gruppuppgifter och avslutningstest

Just nu har vi inga öppna utbildningar planerade. Vi tar emot anmälningar och kör utbildning när det blir tillräckligt många anmälda.

För intresseanmälan maila: jessica@kvalitetsbolaget.se

Grundläggande livsmedelshygien, 8 h

 • Orsaker till matförgiftning och hur vanligt är det?
 • Olika typer av livsmedelssäkerhetsfaror
 • Var finns livsmedelssäkerhetsfaror?
 • Ansvar och åtaganden
 • Grundförutsättningar för en bra tillverkningsmiljö
 • Egenkontroll, HACCP samt myndigheternas uppgifter
 • Kritiska styrpunkter eller vad är viktigt att kontrollera
 • Hur säkerställa att egenkontrollen verkligen fungerar
 • Flera givande gruppuppgifter och övningar samt avslutningstest!

Nästa utbildningstillfälle: Kontakta Kvalitetsbolaget, Plats: Kalmar, Pris: 1650 kr per pers, inkl intyg och material

Kommentarer om kursen:

”Jag tycker att du var jätteBRA. Du har lärt oss en hel del”

”Mycket bra och intressant kurs”

IP Livsmedelsförädling

Vill du lära dig mer om IP Livsmedelsförädling? Här har du kursen som hjälper dig komma igång inför ditt IP-arbete. Du får lära dig allt om grundförutsättningar och produktsäkerhet. Vilka regler som gäller för certifiering och hur du ska gå tillväga för att arbeta efter kraven i IP-standarden. Vi går igenom bland annat personalhygien, utbildningskrav, allergener, vilka kontroller du behöver göra, spårbarhet och återkallelse, avvikelsehantering och HACCP.

Nästa utbildningstillfälle: Kontakta Kvalitetsbolaget, Plats: Kalmar, Pris: 1850 kr per pers, inkl intyg och material. Kan kompletteras med HACCP-utbildning till rabatterat pris.

 

Klimatsmart mat

Innehåll i utbildningen – 2 h

 • Varför klimatsmart mat?
 • Bakgrund och orsaker till växthuseffekten
 • Hur bidrar maten till växthuseffekten och hur stor andel står våra livsmedel för?
 • Vilka livsmedel ska jag välja?
 • Jämförelse olika köttslag ekologiskt/konventionellt
 • Jämförelse grönsaker/frukt ekologiskt/konventionellt
 • Hur stor skillnad gör det för oss? Räkneexempel från er egen verksamhet.

Nästa utbildningstillfälle: maila jessica@kvalitetsbolaget.se för mer information.

 

Intyg och kursmaterial ingår i alla våra utbildningar.

Kontakta oss för mer information och anmälan

Anmälan till:jessica@kvalitetsbolaget.se

Ange namn, företagsnamn, adress, tfnnr och orgnr.