Utbildningar kvalitet, miljö, intern revision

ISO 9001:2015, 8 h, 1850 kr per pers inkl. för – och eftermiddagsfika samt lunch

 • Varför lägga resurser på sitt kvalitetsarbete – flera sätt att öka lönsamheten i företaget
 • Måste jag efterleva alla kraven i standarden?
 • Hur ska jag gå tillväga för att få min certifiering?
 • Vad förväntas jag göra när jag fått min certifiering?

Nästa utbildningstillfälle: För intresseanmälan, maila: jessica@kvalitetsbolaget.se

ISO 14 001:2015, 8 h, 1850 kr per pers inkl. för – och eftermiddagsfika samt lunch

 • Vilka krav ställs för att få en ISO 14 001-certifiering?
 • Vinsterna med miljöcertifiering
 • Hur ska kraven i standarden tolkas?
 • Vad förväntas jag göra när jag fått min certifiering?

Intern revision, 8 h, 1850 kr per pers inkl. för – och eftermiddagsfika samt lunch

 • Varför interna revisioner?
 • Rollen som internrevisor och hur man uppträder
 • Revisionsteknik – vilka krav ställs?
 • Planering, genomförande, rapportering och uppföljning av en revision
 • Olika system att revidera, t.ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö, egenkontroll
 • Gruppövningar, rollspel, revisionsövningar
 • Kan kompletteras med praktisk handledd revision  – begär offert!

Nästa utbildningstillfälle: För intresseanmälan, maila: jessica@kvalitetsbolaget.se